úterý 30. června 2009

Ocenění blogu

K mému velkému překvapení na mě ve vzkazníčku čekalo krásné ocenění od čtyř úžasných človíčků "One Lovely Blog Award" :-) Velice si ocenění právě od Vás vážím, udělalo mi to obrovskou radost...
děkuji Vám ještě jednou a budu ráda,když ke mě na blog zase zavítáte...

Zde jsou pravidla pro udělení tohoto ocenění:
1. Umísti ocenění na svůj blog.
2. Nezapomeň zahrnout i link osoby, která Ti ocenění udělila.
3. Nominuj 7 nebo více blogů ( vždy obtížné).
4. Zanechej zprávu na jejich blogu, abys jim dal vědět, že mají na Tvém blogu ocenění.
.
Here are the rules for this award:
1. Put the award on your blog.
2. Include a link to the person who gave you the award.
3. Nominate 7 or more blogs (always hard to do).
4. Leave a message on their blog letting them know they have an award on your blog.
.
Má nominace :
The nomination :

0 komentářů: